Valid.
Iltimos ushbu qatorni bo'sh qoldirmang.
Valid.
Iltimos ushbu qatorni bo'sh qoldirmang.